By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 2, 3. 4., s. 19
Annotation: Článek o soudu s K. H. Frankem.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 87, 12. 4., s. 1-2
Annotation: Úvaha u příležitosti soudu s K. H. Frankem.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 118, 22. 5., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 26, 1946, č. 106, 5. 5., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [4]
Annotation: Surrealistická báseň, v níž je zmíněna poprava K. H. Franka.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 87, 12. 4., s. 3
Annotation: Fejeton o soudu s katanem českého národa.
Article
7
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 12, 1948, č. 1/2, 28. 2., s. 40
Annotation: Glosa o vztahu fikce a dokumentu na příkladě publikace "Sudetští němci v boji a nouzi" K. H. Franka.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 92, 9. 9., s. 1
Annotation: Úvaha o intelektuálech za Protektorátu. Obsáhlá citace K. H. Franka.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 99, 27. 4., s. 1
Annotation: Úvaha o pankráckém "bacilu odboje". Mj. o procesu s K. H. Frankem.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 78, 8. 8., s. 2
Annotation: Epigram.
Article
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 76, 5. 8., s. 2
Annotation: Epigram.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 92, 18. 4., s. 3
Annotation: O nacistickém archivu týkajícím se ČSR, který republice vydali Američané. Zmíněny důkazy proti K. H. Frankovi.
Article
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 18, 1962, č. 90, 15. 4., s. 5
Annotation: O probíhajících a chystaných akcích; mj. se zmínkou o nátlaku K. H. Franka na vnuka spisovatelky Vladimíra, aby B. N. byla prohlášena německou...
Article
14
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 3, 10. 4., s. 36
Annotation: Článek o procesu s K. H. Frankem.
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 74, 3. 8., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 89, 14. 4., s. 3
Annotation: Fejeton o návštěvě norimberského soudce Jacksona na soudu s K. H. Frankem a jeho prohlídka Pankrácké věznice.
Article
17
by Drápal, Jakub, 1990-
Published Praha : Auditorium, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Biografie Kamilla Reslera, zmiňující též jeho literární činnost v kapitole Literát a bibliofil (s. 217-233); obsahuje Seznam použitých pramenů...
Book
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 181, 5. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 31, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 181, 5. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 31, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: K. H. Frank. -- s. 298-302
Annotation: Autorský dovětek k biografickému románu, který zpracovává proces Lidového soudu s K. H. Frankem a jeho setkání s advokátem (a bibliofilem) K....
Book Chapter