By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 7, 7. 4., s. 6
Annotation: Básně. Připojena biografická poznámka.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 19, 18. 11., s. 1
Annotation: Báseň uvozená citátem Z. Gabrišové, se kterou autor rozmlouvá v tomto čísle Tvaru.
Article
4
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2017, příl. Poiésis, září
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 19, 2018, č. 9, s. 16-19
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 17).
Article
6
In: Samá studna. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter
7
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 23, s. 9
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěných básní (s. 8-11).
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 10, 13. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 4, 28. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 81, 7. 4., příl. Salon, č. 412, s. 2
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o Z. G. a několik jejích dosud nepublikovaných básní.
Article
11
In: Dekubity. -- s. [2]
Annotation: Krátká poznámka o autorovi básní.
Book Chapter
12
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2007, č. 30/31, s. 57
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u jejích básní otištěných na s. 56-59.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 51/52, 19. 12., s. 31
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o knize Zuzany Gabrišové.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 8, 17. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 24, 29. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 5, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 16, 8. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 16, 8. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Týnecké listy. -- Roč. 29, 2019, č. 11, listopad, s. 32-33
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 33).
Article
19
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 9, 16. 11., s. 4, 22, 47, 52, 73, 86
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 2, 17. 2., s. 79
Annotation: Recenze.
Article