By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 5, květen, s. 27
Annotation: Dopis a gratulace adresovaný básnířce H. Gerzanicové u příležitosti jejího životního jubilea.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 6, červen, s. 2
Annotation: Laudatio; připojeny ukázky jejích básní (s. 3-4).
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 11, listopad, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 9, 2000, č. 124, 29. 5., příl. Kultura, červen 2000, s. 1-2
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 6, červen, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2001, č. 9, září, s. 20
Annotation: Medailon básnířky, po jistou dobu exilové.
Article
7
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 8, 1999, č. 125, 31. 5., příl. Kultura, červen '99, s. 27
Annotation: Rozhovor; sbírku vydá Pro libris.
Article
8
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 16, 2010, listopad, s. 96-99
Annotation: Životopisná stať s autorčinými citacemi.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 7, 2008, č. 12, prosinec, s. 27
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 7, 2008, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 4
Annotation: Zpráva o prezentaci básnické sbírky H. Gerzanicové 12. 11. v plzeňské knihovně.
Article
11
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 1998, č. 9, září, s. 12
Annotation: Medailon česky a anglicky píšící autorky (od 1951 v Austrálii); s otištěním její básně Soumrak na vsi.
Article
12
13
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 7, 1998, č. 120, 25. 5., příl. Kultura, červen '98, s. 20
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 7, 2008, č. 5, květen, s. 10-11
Annotation: Medailon; otištěny dvě básně H. G.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 5, květen, s. 5-7
Annotation: Úryvky z rozhovoru, blahopřání redakce k jubileu a ukázky z díla H. G.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 1, leden, s. 28
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2011, zima, s. 58
Annotation: Zpráva o autogramiádě stejnojmenné knihy 30. 10. 2011 v areálu Mariny Vltava v Nelahozevsi.
Article
18
In: Kam cesty vedou. -- s. 68-69
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorce (podepsáno: Vydavatel).
Book Chapter
19
In: České listy. -- ISSN 1213-1784. -- Roč. 3, 2002, č. 3, [březen], s. 10-11
Annotation: Medailon básnířky a kulturní pracovnice; se sedmi dokumentárními fotografiemi.
Article
20
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 283, 3. 12., s. 20
Annotation: Zpráva o zařazení H. G. do Mezinárodní síně slávy a udělení medaile za celoživotní zásluhy o poezii; H. G. je plzeňská rodačka žijící...
Article