By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, jaro, s. 18
Annotation: Poznámka k českému překladu francouzské studie. Výchozí tezí knihy je tvrzení o neautentické touze romantismu - není to touha podle "vlastního...
Article
2
3
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 1, s. 218-220
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [5], květen, s. 73-74
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 14, s. 65-66
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1969, č. 18, 7. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
7
by Burda, František, 1972-
Published Ústí nad Orlicí : Hradec Králové : Oftis ; Katedra kulturních a náboženských studií PedF UHK, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Monografie o násilí v kultuře mapovaném na pozadí teorie kultury René Girarda; - též o perzekuci českého undergroundu a dalších odpůrců normalizačního...
Book
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 7, 1. 4., s. 29
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
9
In: Tvář. -- Roč. 4, 1969, č. 5, příl., s. 3
Annotation: Kritická poznámka k recenzi Z. Kožmína (Host do domu, č. 14).
Article
10
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 18, 2007, č. 4, [červenec], s. 26-30
Annotation: Redakčně krácená ukázka z díla.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 48, 16. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
by Girard, René, 1923-2015
Published Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008.
Annotation: Intelektuální autobiografie podaná formou rozhovoru s profesorem románské literatury na univerzitě v Cambridge P. Antonellem a profesorem komparatistiky...
Book
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 4, duben, s. 47-49
Annotation: Recenze.
Article
14
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 3, 8. 3., s. 60-61
Annotation: Soubor glos k teorii románu.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 523-545
Annotation: Na půdě teorie fikčních světů lze pozorovat snahu rehabilitovat mimetické pojetí literatury, nikoli však ve směru realita – fikce, které je...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 3-25
Annotation: Studie s oddíly: K pojetí (anti)iluzivnosti; Za mechanismem iluzivnosti - neskonalá důvěřivost čtenáře; Iluzivnost jako falešná evidence; Turner...
Article
19
In: Er(r)go. -- ISSN 1508-6305. -- R. 2015, nr. 30 (1), s. 23-50
Annotation: Studie se na základě analýzy a reflexe teorie fikčních světů Lubomíra Doležela pokouší rehabilitovat mimetické pojetí literatury a zároveň...
Article
20
by Grebeníčková, Růžena, 1925-1997
Published Praha : Český spisovatel, 1995.
Annotation: Výbor z díla R. G., koncipovaný do dvou svazků, přináší v prvním svazku oddíl věnovaný problematice literárních žánrů ve 20. století...
Book