By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 7, 1996, č. 42, 14.-20. 10., s. 3
Annotation: Glosa k zamítnutí Grušovy kandidatury na senátora Ústřední volební komisí s narážkou na jeho román Dotazník.
Article
2
In: Čert má kopyto [samizdat]. -- S. 188-191
Annotation: Pohádka inspirovaná trestním stíháním J. Gruši za román "Dotazník".
Book Chapter
3
In: Světlá lhůta [samizdat]. -- S. [14]-[15] (1-2)
Annotation: Báseň ze sbírky "Loutky"; s dedikací Jiřímu Grušovi.
Book Chapter
4
In: Světlá lhůta [samizdat]. -- S. [12]-[13] (1-2)
Annotation: Báseň ze sbírky "Kahúčú; s dedikací Jiřímu Grušovi.
Book Chapter
5
In: Světlá lhůta [samizdat]. -- S. [61]-[69] (1-9)
Annotation: Povídka.
Book Chapter
6
In: Světlá lhůta [samizdat]. -- S. [10]-[11] (1-2)
Annotation: Báseň ze sbírky "Zahrady na boso"; s dedikací Jiřímu Grušovi.
Book Chapter
7
In: Světlá lhůta [samizdat]. -- S. [129]
Annotation: Vizuální báseň ve tvaru srdce s věnováním "Jirkovi k padesátinám Vašek (H.)".
Book Chapter
8
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 13 (32), 2021, č. 5, Speciální příloha revue Kontexty, s. 55-64
Annotation: Básně ze sbírek "Právo útrpné", "Cvičení mučení", "Modlitba k Janince", "Grušas Wacht am Rhein aneb putovní ghetto", "Les babylon", "Bludné...
Article
9
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 1, 1994, č. 1, 3. 10., s. 82
Annotation: Úvaha.
Article
10
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 253, 27. 10., příl. Náš domov, s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 171, 25. 7., s. 4
Annotation: Heslo.
Article
12
In: Česko-bavorské výhledy. -- Roč. 4, 1993, č. 10, týden 20/22, s. 4
Annotation: Autobiograficky laděná stať o historii jižních Čech, psaná pro německou obrazovou publikaci (Hamburg 1991).
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 175, 28. 7., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 32, 6. 8., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 207, 3. 9., příl. Národní 9, č. 36, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 1, 1992, č. 3, 12. 5., s. 12
Annotation: Recenze v rubrice V kníkupectvích.
Article
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 219, 17. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Noviny. -- Roč. 1, 1992, č. 147, 7. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 32, 2. 9., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 263, 9. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article