By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národopisná revue. -- ISSN 0862-8351. -- Roč. 15, 2005, č. 2, 30. 6., s. 134-135
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Reflexe. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s Poznámkou (s. [236]); s komentářem textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 34, 22. 8., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 26. 8. 2009
Annotation: Recenze mezioborového sborníku, do něhož přispěli např. I. M. Havel, J. Peregrin nebo C. Höschl.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 124, 28. 5., příl. Pátek LN, č. 22, s. 12-18
Annotation: Reportáž o současné poezii provozované často anonymně na internetu; připojena montáž z juvenilní poezie známých osobností, mj. M. Ransdorfa,...
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 3
Annotation: Zpráva o prezentaci knihy "Souhvězdí Gulag Karla Pecky".
Article
7
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 234, 3. 12., s. [1]
Annotation: Krátký komentář M. Le Fay, který odkazuje na video-rozhovor pro DVTV.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 19, 15. 11., s. 8
Annotation: Zpráva z uvedení vydání "kompletního" díla K. Pecky "Souhvězdí Gulag" v Knihovně Václava Havla, jehož se zúčastnili D. Pagáč (jenž dílo...
Article
9
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 8. 2011
Annotation: Recenze knihy rozhovorů.
Article
10
online
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2019, č. 104, 19. 11.
Annotation: Anotace souboru próz a poezie K. Pecky "Souhvězdí Gulag Karla Pecky".
Article
11
In: Krásný ztráty. -- s. 4-5
Annotation: Úvodní slovo k výboru z rozhovorů, mj. s uvedenými osobnostmi; s biografickými údaji o autorech talk show M. Prokopovi a J. Lacinovi (s. 202); -...
Book Chapter
12
In: K věci. -- S. 7
Annotation: Úvod ke knize rozhovorů s osobnostmi vědy, umění a obecného prostoru vedených na Veřejných debatách v Českých Budějovicích, pořádaných...
Book Chapter
13
In: Křeslo pro Fausta 2010. -- s. 7-11
Annotation: Předmluva děkana 1. LF UK v Praze k deváté knize rozhovorů z Faustova domu, mj. s J. Anderlem (též o B. Hrabalovi), M. Hilským, L. Houdkem, C....
Book Chapter
14
16
In: Jsme hrdí na svou zemi?. -- S. 7
Annotation: Předmluva k sborníku odpovědí (mj. uvedených osobností) na otázky týkající se vlastenectví; uspořádáno do oddílů: Vojáci (s. 9-43); Sportovci...
Book Chapter
19
by Pečinková, Pavla, 1951-
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
Annotation: Jubilejní sborník s žánrově různorodými příspěvky (od básně a vzpomínky až po studii), mj. od uvedených gratulantů; s úvodním kalendáriem:...
Book