By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1999, č. 41, s. 299-303
Annotation: Rozhovor o agentu StB Jimu Čertovi a o potížích, které M. Hýbek díky jeho udáním měl.
Article
2
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1999, č. 41, s. 292-298
Annotation: Komentář k otištěným ukázkám ze spisů StB.
Article
3
by Bernard, Jan, 1948-
Published Praha : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2020.
Annotation: Biografie kameramana M. Hýbka psaná na základě průzkumu množství archivních materiálů a rozhovorů s pamětníky je tak zároveň příspěvkem...
Book
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 5, 1982, č. [7/8], červenec-srpen, s. 4-6
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77, v němž se zamýšlí nad procesem s tzv. vydavateli časopisu "Vokno" a domnívají se, že jde pouze o účelová potrestání...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 4, 1981, č. 11, listopad, s. 4-5
Annotation: Zpráva; na základě zahájení trestního stíhání ve věci vydávání samizdatového časopisu "Vokno" byly v listopadu domovní prohlídky a z trestné...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 5, 1982, č. [7/8], červenec-srpen, s. 6-7
Annotation: Zpráva o proběhlém soudu v Chomutově nad tzv. vydavateli samizdatového časopisu "Vokno", Hýbkem, Stárkem, Jirousem a Fričem. VONS považuje celý...
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 5, 1982, č. [9], září, s. 7-8
Annotation: Zpráva o odvolacím soudu s (údajnými) vydavateli samizdatového časopisu "Vokno". Soud v Ústí nad Labem potvrdil výši trestů, které určil soud...
Article
8
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 5-21
Annotation: Studie o dokumentárním filmu M. Hýbka "Dopisy Olze" o V. Havlovi, který vznikal v letech 1984-1986 v prostředí disentu, a o Hýbkově natáčení...
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [5], 1982, č. [11], listopad, s. 4-5
Annotation: Dopis prezidentu republiky na podporu Jirouse, Stárka, Hýbka a Friče odsouzených za vydávání časopisu Vokno. Roubal poukazuje na porušování...
Article
10
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 108-113
Annotation: Recenze.
Article