By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 84, 29. 4., s. 6
Annotation: Přetisk povídky původně uveřejněné v časopisu Dobrá kopa, č. 34 z 25. 6. 1909; autorství připisuje Knesl Haškovi.
Article
2
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. [2], 1983, s. 137-153
Annotation: Esej o pěti kapitolách.
Article
3
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 7, 5. 1., s. 3
Annotation: K úmrtí: Hašek Jaroslav v Lipnici n. S. 3. ledna 1923.
Article
4
In: Národní listy. -- Roč. 59, 1919, č. 12, 16. 1., večerní vydání, s. 2
Annotation: Zpráva o udánlivé smrti: Hašek Jaroslav v Rusku. Charakteristika spisovatele.
Article
5
In: Národní listy. -- R. 1919, č. 62, 15. 3., večerní vydání, s. 2
Annotation: Dementi zprávy o smrti: Hašek Jaroslav v NL č. l2, 16. l.
Article
6
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 12, 2002, č. 93, 20. 4., s. 4
Annotation: Článek o dalším osudu pomníku, který měl vytvořit zesnulý sochař Karel Nepraš.
Article
7
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2003, č. 85, 2.-4. 5., s. 9
iHned.cz [online]. -- 2. 5. 2003
Annotation: Reportáž z haškologické konference v Lipnici.
Article
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 10, 2003, č. 27, 30. 6., s. 72
Annotation: Článek o finančních potížích provázejících realizaci Haškova pomníku.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 179, 2. 8., příl. Praha, s. C1
Annotation: Krátká zpráva o připravovaném pomníku.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 137, 11. 6., příl. Nedělní LN, č. 23, s. 8
Annotation: O ověřeném Haškově pobytu v Královském zemském ústavu pro choromyslné v Praze 2 v době od 9. 2. do 27. 2. 1911.
Article
11
In: Severočeský regionální deník. -- Roč. 3, 1993, č. 100, 30. 4., s. 10
Annotation: Medailón s ukázkami tvorby.
Article
12
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 213, 14. 9., s. 15
Annotation: Referát o dokumentu Zrádce národa v Chotěboři; který natočil režisér Jaroslav Hovorka; týká se Haškova pobytu v Chotěboři.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 51/52, 23. 12., s. 8-9
Annotation: Studie; kapitola z připravované knihy.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 3, 1993, č. 298, 22. 12., příl. Haló kultura, s. 2
Annotation: Glosa vybízející instalovat pomník vytvořený pro Prahu sochařem J. Malejovským.
Article
15
In: Lipík. -- ISSN 1210-339X. -- Roč. 2, 1993, č. 4, s. 4-5
Annotation: Medailón k 110. výročí narození J. H.
Article
16
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 3, 1992, č. 7, 9. 9., s. 32
Annotation: Esej; Švejk.
Article
17
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 3, 1992, č. 99/100, 23. 12., silvestrovská příl. Pecka, s. 5
Annotation: O genezi díla.
Article
18
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 1, 8. 1., příl. Pecka, č. 1, s. 2
Annotation: O působení J. H. v Rudé armádě.
Article
19
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 3, 1993, č. 99, 29. 4., s. 7
Annotation: Poznámka k výročí narození; s úryvkem z nekrologu z Času, 5. 1. 1923.
Article
20
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 100, 29. 4., s. 5
Annotation: Medailón k 30. 4. 1883.
Article