By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published [Praha : s.n.], 1993-1998.
...Haškovy noviny...
Journal
2
In: Acta scaenographica. -- ISSN 1803-1013. -- Roč. 6, 1965/1966, č. 5, prosinec 1965, s. 103-104
Annotation: O inscenaci pásma z Haškových povídek v D 36 na Silvestra 1935 a o Programu D 36, svazek 4.
Article
3
In: Jaroměřský a josefovský zpravodaj. -- R. 1998, č. 3, březen, s. 10-11
Annotation: Poznámka o obsahu č. 1/2, 1997; s přetištěním poznámky o studii J. U. týkající se Haškova vztahu k Jaroměři (studie otištěna v Jaroměřských...
Article
4
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 30. 1.-5. 2., s. 5
Annotation: Obsahový přehled dvojčísla; zejména o příspěvku P. Sachera o jeho novém překladu románu do němčiny.
Article