By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 10, 2011, č. 54, březen, s. [1]
Annotation: Báseň na obálce; s věnováním "Františku Halasovi".
Article
3
In: Akord. -- Roč. 6, 1939, č. 1, leden, s. 31
Annotation: O knize "Torso naděje" od: Halas František. Melantrich, Praha 1938.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 255, 30. 9., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 259, 5. 11., s. 1-2
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 102, 30. 4., s. 7
Annotation: Vzpomínková próza.
Article
7
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 11, 14. 1., s. 5
Annotation: Recenze knihy.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 13, 16. 1., s. 5
Annotation: Recenze knihy.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 91, 19. 4., s. 14
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 93, 20. 4., s. 7
Annotation: Recenze knihy.
Article
12
In: Magorův magazín mladého muže [samizdat]. -- R. 1987, č. 1, 25. 2., s. [19]-[23]
Almanach [samizdat]. -- R. 1987, č. 2, duben, s. [119]-[123]
Annotation: Písňové texty; první dva jsou s datací 1984, "Veselé chvilky na louce" s datací 1986, "Studená válka" 1984, "Co zbyde z nás" 1981, následující...
Article
13
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 15, 1946, č. 3, 16. 1., s. 42-43
Annotation: Ukázka z dopisů B. Václavka F. Halasovi.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 6, červen, s. 2
Annotation: Báseň; datována: Luhačovice 26. 6. 2016.
Article
16
In: Tempo [samizdat]. -- Roč. 1, 1968, č. 1, 1. 4., s. 183
Annotation: Básně z pamětní knihy Františka Halase.
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 20, prosinec, s. 54-55
Annotation: Referát o průběhu halasovského sympozia a tři pronesené projevy.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 4, 1993, č. 2 (16), s. 5-6
Annotation: K výboru z básní F. H. Strhnout slovem lavinu (s. 2-4).
Article
19
In: Metropolitan. -- R. 1991, č. 121, 13. 10., s. 6
Annotation: Medailón.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 1, 1991, č. 40, 30. 9.-6. 10., s. 1 a 4
Annotation: Úvaha; k rozhlasovému pořadu k 90. výročí narození F. H.
Article