By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 29, 19. 7., s. 19
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. i o knize A. Hamana.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 163, 16. 7., s. 4
Annotation: Rozhovor, mj. o vzniku knihy A. H. Česká literatura po roce 1945 z ptačí perspektivy.
Article
3
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 60, 2012, č. 5, s. 436-438
Annotation: Anotace; mj. o knize A. Hamana (s. 437).
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 5, s. 527-529
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 42, 1991/1992, č. 7/8, s. 180-181
Annotation: Medailón k 60. narozeninám 26. 6.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 23, 6. 6., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 23, 6. 6., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 1 (106), 1991, č. 41 (108), 14. 5., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 11, s. 396-397
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zpravodaj Státní knihovny ČSR. -- ISSN 0139-6129. -- Roč. 20, 1982, č. 4, s. 41-42
Annotation: K 26. 6.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 31, 31. 7., s. 2
Annotation: Polemická glosa k stížnosti A. H. (LtN, č. 27/1996) předsedovi vlády na nízké platy kulturních pracovníků a pedagogů.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2001, č. 9/10, s. 251-253
Annotation: Medailon.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 9, 4. 5., s. 8-9
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 12, 2001/2002, č. 5, s. 133-134
Annotation: Medailon.
Article
15
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 71, 1990, č. 244, 18. 10., s. 4
Annotation: Polemika s článkem Haman Aleš, Proti dezinformaci Rudého práva (Lidové noviny, 1990, 15. 10.), reagujícím na článek F. C. Od rozdělení k syntéze...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 2, 14. 1., s. 7
Annotation: Haman Aleš; polemika s jeho článkem (T, č. 1).
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 13, 28. 6., s. 13
Annotation: Medailon k 75. narozeninám A. Hamana.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 24, 18. 6., s. 5
Annotation: Glosa ke kritickému článku A. Hamana.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 2, 23. 1., s. 18
Annotation: Reakce na Hamanův text Glosa k diskusi o angažovanosti literatury (Tvar č. 1/2014).
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 1, s. 48-50
Annotation: Životopisný portrét A. Hamana u příležitosti jeho 80. narozenin.
Article