By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [49], 2017, č. 25, 20. 6., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s autorkou při její březnové návštěvě Prahy. Na s. 26 je otištěna ukázka z jejího románu.
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 244, 18. 10., s. 13
Novinky.cz [online]. -- 18. 10. 2012
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy o J. Muchovi.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 6, 13. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 42, 15.-21. 10., s. 46-49
Annotation: Rozhovor, především o Laurencově knize o J. Muchovi.
Article
5
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 42, 15.-21. 10., s. 60
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 1, 18. 1., s. 22-23
Annotation: Úvaha o překladové próze vydané roku 2012, mj. k níže uvedené knize.
Article
7
8
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 13, 2017, č. 5/6, s. 68
Annotation: Medailon u ukázky překladu (povídka Fay Weldonové "Dýňový koláč", s. 64-67) oceněného čestným uznáním v Překladatelské soutěži Jiřího...
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 40, 4. 10., s. 14
Annotation: Biografická poznámka o Ch. L., připojená k ukázce z jeho románu o J. Muchovi (s. 13-14).
Article
10
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 41, 8. 10., s. 77
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 9, 16. 11., s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 41, 11. 10., s. 1 a 4-5
Annotation: Rozhovor, především o autorově knize o J. Muchovi a také o současné politické a kulturní situaci v USA.
Article
13
14
In: Společenský agent Jiří Mucha. -- S. 203-209
Annotation: Doslov k autobiografické próze britského novináře popisující spolupráci spisovatele J. Muchy s StB a její vliv na autorovu rodinu (Laurencův...
Book Chapter
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 234, 6. 10., příl. Víkend, s. 38-39
Annotation: Recenze knihy o spolupráci spisovatele J. Muchy s StB.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 234, 6. 10., příl. Víkend, s. 34-37
Annotation: Rozhovor o autobiografické knize popisující spolupráci spisovatele J. Muchy s StB a její vliv na autorovu rodinu (Laurencův otec byl britský diplomat...
Article