By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 235, 9. 10., s. 8
Annotation: Medailon k 75. narozeninám I. Havla.
Article
2
In: Nová Přítomnost. -- ISSN 1211-3883. -- R. 1998, č. 11, s. 25
Annotation: Článek k 60. narozeninám I. M. Havla, mj. o samizdatovém sborníku Transdisciplinární gratulovník, do nějž přispěli čeští i zahraniční...
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 128, 3. 6., příl. Salon, č. 119, s. 1, 2, 3
Annotation: Rozhovor; připojena ukázka z knížky I. M. Havla Arsemid (s. 3).
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 8, 2001, č. 1, 2. 1., s. 70-72
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 148, 26. 6., příl. Magazín Dnes, č. 26, s. 24-27
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 34, 22.-28. 8., s. 23
Annotation: Stručná recenzní poznámka v rubrice Knihy.
Article
7
8
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 26, 2008, č. 79, [léto], s. 143
Annotation: Biografická poznámka k otištěným textům Nesmysly, hříčky a podivnosti Ivana M. Havla (s. 143-148).
Article
9
by Havel, Ivan M., 1938-2021
Published Praha : Lucerna-Barrandov v NLN, Nakladatelství lidové noviny, 2015.
Obsah knihy
Annotation: Sborník blahopřání Ivanu M. Havlovi od jeho 80 přátel; obsahuje Editorův prolog (s. 5-7), Ediční poznámku (s. 239-241) a biografické poznámky...
Book
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 6, 23. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Arsemid. -- S. 89-108
Annotation: Doslov; s poznámkami (s. 76-88); s poznámkou autora (s. 88).
Book Chapter
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 4, 18. 2., s. 13
Annotation: Recenze (?), fejeton (?) o knize I. M. H.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 191, 18. 8., s. 15; č. 193, 21. 8., s. 15; č. 194, 22. 8., s. 16
Annotation: Zkrácené ukázky z biografie I. M. Havla, která vyjde v září 2017.
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 15, 2004, č. 46, 8.-14. 11., s. 23
Annotation: Stručná recenze.
Article
17
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 13/14, 18. 7., s. 6
Annotation: Mj. o křtu knihy P. Kovaříka (15.6.2005 v Paláci knih Luxor) a I. M. Havla (21.6.2005 v literární kavárně knihkupectví Academia).
Article
18
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 10, 2006, č. 1, s. 77-91
Annotation: Rozhovor o jeho práci v Centru teoretických studií a v časopisu Vesmír.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 274, 22. 11., s. 12
Annotation: Zpráva o vystoupení J. K. a Havel Ivan M. v televizním pořadu Host do domu.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 24, 20. 11., s. 31
Annotation: Recenzní poznámka.
Article