By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 16, 21. 6., s. 4
Annotation: Havel Václav; o pamětech jeho otce (datováno březen 1981).
Article
2
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 2
Annotation: Báseň; doprovozena je krátkým redakčním úvodem citujícím autorovo vysvětlení k básni.
Article
4
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [44], 2012, č. 46, 13. 11., s. 4-5
Annotation: Rozhovor u příležitosti pražských křtin její knihy; mj. o prvním setkání s V. Havlem. Připojen úryvek z knihy (s. 4-6).
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 38, 20. 9., s. 22-27
Annotation: Rozhovor; mj. zmíněn V. Havel.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 258, 3. 11., příl. Orientace, s. xiiI
Annotation: Poznámka o vydání a o uvedení knihy 5. 11. v Knihovně V. Havla.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 296, 19. 12., s. 24
Annotation: Fotografie z různých akcí. S otištěním dopisu malého V. Havla babičce.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 297, 20. 12., s. 24
Annotation: Glosa o vzpomínkovém setkání v Divadle Na zábradlí.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 293, 15. 12., s. 3
Annotation: Vzpomínky sester boromejek, které pečovaly o V. Havla.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 293, 15. 12., s. 3
Annotation: Odpovědi na anketní otázku Co podle vás ukázal první rok bez prezidenta Václava Havla?
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 295, 18. 12., s. 8
Annotation: Úvaha k výročí úmrtí V. Havla.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 295, 18. 12., s. 24
Annotation: Zpráva o mši za V. Havla, kterou sloužil D. Duka v kostele sv. Anny. S fotografiemi.
Article
13
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2012, č. 9, 17. 9., s. 20-22
Annotation: Referát přednesený na konferenci, kterou k poctě V. Havla pořádal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 19. 3. 2012.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 237, 8. 10., příl. Nedělní LN, č. 40, s. 2
Annotation: O jeho esejistickém projevu na Stanfordské univerzitě Fatální nepoučitelnost (LtN, č. 40, s. 1, 7).
Article
15
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. [2], 1983, s. 23-24
Annotation: S poznámkou: The following Monologue was written by Arthur Miller as an expression of solidarity with Václav Havel, for the performance az the International...
Article
16
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 3, 1984, s. 87-106
Annotation: Komentovaný výbor z dopisů (z 4. 6. 1979, 24. 6. 1979, 8. 7. 1979, 8. 9. 1979, 3. 11. 1979, 6. 4. 1980, 8. 11. 1980, 6. 12. 1980, 1. 1. 1981, 11. 1....
Article
17
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 3, 1984, s. 107-119
Annotation: Rozbor trojice aktových her V. Havla uvedené pod názvem A Private View; s otištěnými citáty z kritik newyorské inscenace (Joseph Papp's Public...
Article
19
20