By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 2
Annotation: Báseň; doprovozena je krátkým redakčním úvodem citujícím autorovo vysvětlení k básni.
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [44], 2012, č. 46, 13. 11., s. 4-5
Annotation: Rozhovor u příležitosti pražských křtin její knihy; mj. o prvním setkání s V. Havlem. Připojen úryvek z knihy (s. 4-6).
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 38, 20. 9., s. 22-27
Annotation: Rozhovor; mj. zmíněn V. Havel.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 258, 3. 11., příl. Orientace, s. xiiI
Annotation: Poznámka o vydání a o uvedení knihy 5. 11. v Knihovně V. Havla.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 296, 19. 12., s. 24
Annotation: Fotografie z různých akcí. S otištěním dopisu malého V. Havla babičce.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 297, 20. 12., s. 24
Annotation: Glosa o vzpomínkovém setkání v Divadle Na zábradlí.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 293, 15. 12., s. 3
Annotation: Vzpomínky sester boromejek, které pečovaly o V. Havla.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 293, 15. 12., s. 3
Annotation: Odpovědi na anketní otázku Co podle vás ukázal první rok bez prezidenta Václava Havla?
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 295, 18. 12., s. 8
Annotation: Úvaha k výročí úmrtí V. Havla.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 295, 18. 12., s. 24
Annotation: Zpráva o mši za V. Havla, kterou sloužil D. Duka v kostele sv. Anny. S fotografiemi.
Article
12
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2012, č. 9, 17. 9., s. 20-22
Annotation: Referát přednesený na konferenci, kterou k poctě V. Havla pořádal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 19. 3. 2012.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 237, 8. 10., příl. Nedělní LN, č. 40, s. 2
Annotation: O jeho esejistickém projevu na Stanfordské univerzitě Fatální nepoučitelnost (LtN, č. 40, s. 1, 7).
Article
14
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. [2], 1983, s. 23-24
Annotation: S poznámkou: The following Monologue was written by Arthur Miller as an expression of solidarity with Václav Havel, for the performance az the International...
Article
15
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 3, 1984, s. 87-106
Annotation: Komentovaný výbor z dopisů (z 4. 6. 1979, 24. 6. 1979, 8. 7. 1979, 8. 9. 1979, 3. 11. 1979, 6. 4. 1980, 8. 11. 1980, 6. 12. 1980, 1. 1. 1981, 11. 1....
Article
16
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 3, 1984, s. 107-119
Annotation: Rozbor trojice aktových her V. Havla uvedené pod názvem A Private View; s otištěnými citáty z kritik newyorské inscenace (Joseph Papp's Public...
Article
18
19
20
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 1, 15. 4., s. [14]-[20]
Annotation: Esej o osobnosti a díle Václava Havla inspirovaný setkáním disidentů 31. 12. 1987.
Article