By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 6, prosinec, s. 270-271
Annotation: Vlastní medailón.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 41, 1985, č. 189, 13. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 1 (6), 1996, č. 2, s. 38
Annotation: Poznámka k úmrtí Z. H.
Article
4
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 1 (6), č. 3, s. 46-47
Annotation: Nekrolog.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 84, 9. 4., s. 1
Annotation: Zpráva o úmrtí Z. H.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 9, 25. 4., s. ?
Annotation: Zpráva o úmrtí literárního kritika Z. H. (18. 9. 1934 - 6. 4. 1996).
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 79
Annotation: Nekrolog Z. H. (19. 9. 1934 - 6. 4. 1996).
Article
8
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1996, č. 3, s. 5-6
Annotation: K úmrtí dlouholetého redaktora Albatrosu a literárního kritika 6. 4.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 4, duben, příl.
Annotation: Slovníkové heslo o pracovníku v oblasti teorie literatury pro děti a mládež.
Article
10
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 102, 3. 5., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o Z. Heřmanovi.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 6, s. 568-570
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 151
Annotation: Polemika s recenzí Z. Heřmana (Literární noviny, č. 9/1967).
Article
14
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 16, 1955, č. 2, 30. 6., s. 65-87
Annotation: Studie se na základě rozboru řady překladů klasických děl z češtiny i do češtiny zabývá estetickými a stylistickými kvalitami přeloženého...
Article
15
In: Brněnský večerník. -- Roč. 21, 1990, č. 29, 9. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 114, 1989/1990, č. 9, květen 1990, s. 574-575
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 67, 1989, č. 16, 3. 4., s. 4
Annotation: O stejnojmenném pásmu (připravil Heřman Zdeněk).
Article
18
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 33, 9. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 40, 1984, č. 252, 24. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article