By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 103, 2. 5., s. 18
Annotation: Rozhovor s německou autorkou u příležitosti českého vydání jejích próz.
Article
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 1. 7. 2020
Annotation: Recenze.
Article
3
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 17. 1. 2012
Annotation: Článek o vzniku a začátcích nakladatelství Větrné mlýny.
Article
4
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 17, 2008, č. 18, 30. 4., s. 6
Annotation: Reportáž s mezititulky Deutschland beinahe nicht dabei, Die Lücke schliessen, Lenka Reinerová zu Gast, Svět knihy 2009.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 9
Annotation: Zpráva o "Pražském divadelním festivalu německého jazyka", který proběhne ve dnech 18. 11. - 1. 12. 2018.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 268, 19. 11., s. 10
Annotation: Článek o programu 23. ročníku Pražského divadelního festivalu německého jazyka (PDFNJ), v rámci něhož proběhne i autorské čtení německé...
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 21, 11. 12., s. 6
Annotation: Článek o autorském čtení německé spisovatelky J. Hermann v rámci 23. ročníku Pražského divadelního festivalu německého jazyka.
Article
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 5, s. 43-47
Annotation: Článek o vybraných autorech německé prózy; připojena biografická poznámka (s. 47).
Article
9
In: Deutsch-tschechischer Almanach 2002 = Česko-německý Almanach 2002. -- S. 5-6
Annotation: Úvodní slovo editorů; se stručnými životopisnými údaji o zastoupených autorech a překladatelích (s. 215-225).
Book Chapter