By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 27, 22. 6., s. 1-2
Annotation: Úvaha o prázdninovém odkazu Reynharda Heydricha.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 127, 2. 6., s. 1-2
Annotation: Fejeton o dni atentátu na R. Heydricha na Bulovce.
Article
3
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 18, 1996, s. 19
Annotation: Dvě surrealistické básně věnované Štěpánu Vlašínovi, zmíněn R. Heydrich.
Article
4
In: Věda a život. -- Roč. 8, 1942, s. 346-347
Annotation: Anonymní příspěvek k "vražednému útoku" na: Heydrich Reinhard - jeho stručný životopis.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 209, 7. 9., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
6
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 12, 2011, č. 5, květen, s. 5-6
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 14, 7. 6., s. 1-2
Annotation: Vzpomínka na věznění v době poprav za Heydrichiády.
Article
8
In: Provedu!. -- 4. s. obálky
Annotation: Anotace k románovému zpracování událostí předcházejícím atentátu na R. Heydricha.
Book Chapter
9
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 2, 1992, č. 233, 3. 10., s. 13
Annotation: Rozhovor; o jeho knize Za Heydrichem stín, vydané v r. 1947 v nakladatelství Naše vojsko pod pseudonymem Drejs Jan, a o připravané knize Smrt boha...
Article
10
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 4, 2010, č. 4, s. 139-140
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2009, č. 1, březen, s. 38
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 25, 20. 6., s. 2
Annotation: Recenze. - Na s. 1 a 3 pod názvem Čas umírat otištěn úryvek z recenzované knihy.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 25, 20. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 18, 2007, č. 37, 10.-16. 9., s. 48
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 17, 2007, č. 280, 1. 12., příl. Naše pravda, č. 21, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 232, 6. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor překladatelky s autorem románu HHhH [= Himmlers Hirn heisst Heydrich] u příležitosti jeho českého vydání v nakl. Argo.
Article
18
In: Historické studie [samizdat]. -- Č. 1, 1978, leden, s. 136-157
Annotation: Studie se zaměřuje na vývoj nacistické vzdělávací politiky; ta byla - po počátečních improvizacích - vedena systematickým úsilím o omezování...
Article
19
In: Student. -- ISSN 0585-4512. -- Roč. 4, 1968, č. 25, 19. 6., s. 3
Annotation: O Mnichovu 1938; mj. též o čs. letcích na Západě a o atentátu na Heydricha.
Article