By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 144, 10. 11., s. 1
Annotation: Úvaha o Hitlerovi jako Antikristovi na základě interpretace čísla 666 podle Bible.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 54, 5. 3., s. 1-2
Annotation: Úvaha o milence a manželce Adolfa Hitlera.
Article
9
online
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [8], zima 1982, s. [36]
Annotation: Báseň.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 24, 16. 6., s. 5
Annotation: Úryvky z recenze Hitlers Credo (Prager Presse, 30. 4. 1933).
Article
11
In: Věda a život. -- Roč. 1, 1935, s. 385-391
Annotation: O rase, národu a sociálním darwinismu. O rasismusu německého vůdce: Hitler Adolf.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 80, 4. 4., s. 10
Annotation: Stanovisko nakladatele k ohlasu na jeho ediční čin; v rubrice Ohlasy a dopisy.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 82, 6. 4., s. 5
Annotation: Polemika s jeho úvodním sloupkem (Týden, 27. 3. 2000) o vydání Hitlerova spisu.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 92, 18. 4., s. 11
Annotation: Stanovisko nakladatele k ohlasu na jeho ediční čin; v rubrice Diskuse.
Article
16
In: Protestant. -- ISSN 1210-4361. -- Roč. 10, 2000, č. 5, květen, s. 4-7
Annotation: Zkráceně in: Roš chodeš č. 7/2000, s. 11 a 18 (Nést svou kůži na trh).
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 22, 2000, č. 3, s. 53
Annotation: Rozbor formálních znaků edice.
Article
18
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 62, 2000, č. 7, červenec, s. 10-11
Annotation: Výběr komentářů z tisku, doplněný zkráceným přetiskem rozhovoru s náchodským knihkupcem P. Maurem (z: Protestant č. 5/2000).
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 34, 9. 2., s. 10
Annotation: Fejeton.
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 212, 10. 9., příl. Salon, č. 635, s. 6
Annotation: Glosa o vyšším prodeji knih s obálkou Hitlera, což by mohlo být inspirací pro vydavatele časopisů.
Article