By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 166, 24. 7., s. 5
Annotation: O knize.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 265, 11. 11., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Brněnský večerník. -- Roč. 3, 1993, č. 183, 20. 9., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 2 (107), 1992, č. 200, 3. 5., s. 7
Annotation: Recenze; též o básnické sbírce J. H. Soudný den.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 27, 9.-15. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 130, 4. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 252, 26. 10., s. 1
Annotation: Jeho poznámka mj. o knize Doba ortelů, kterou připravuje k vydání v brněnském nakladatelství Scholaris, a o rukopisu knihy o Podkarpatské Rusi.
Article
8
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1990, č. 47, 20. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Občanský deník. -- ISSN 0862-707X. -- Roč. 1, 1990, č. 150, 26. 10., příl. Na konec týdne, č. 26, s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 288, 7. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor v souboru Šéfredaktore, na slovíčko!, věnovaném bývalým redaktorům MF.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 35, 11. 2., s. 4
Annotation: Dopis v rubrice Z dopisů čtenářů, opravující nesprávně užívaný název autorova rodiště (spr. Chust na Podkarpatské Rusi).
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 41, 18. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 295, 18. 12., s. 4
Annotation: Medailón k sedmdesátinám; nar. 18. 12. 1921.
Article
14
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1992, č. 1, 14. 1., s. 2
Annotation: Medailón k jeho sedmdesátinám (18. 12. 1921 Chust na Podkarpatské Rusi).
Article
15
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 95, 1992, č. 71, 24. 3., s. 6
Annotation: Poznámka o vydavatelské a literární činnosti J. H.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 19, 2009, č. 288, 11. 12., s. 5
Annotation: Komentář k reakci editora Mladé fronty Dnes (8. 12.) T. Chundely na výtku, že list nepublikoval nekrolog k úmrtí J. Hořce, prvního šéfredaktora...
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 125, 29. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 40, 1990, č. 24, 14. 6., s. 12
Annotation: Rozhovor s básníkem, redaktorem a vysokoškolským pedagogem.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 296, 18. 12., s. 13
Annotation: Medailon k 75. narozeninám J. H.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 296, 18. 12., s. 13
Annotation: Medailonek k 18. 12.
Article