By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 16-17
Annotation: Ukázka z románu "Ta blízkost"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 17).
Article
2
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 3, 2005, vol. 2/3, dicembre, pp. 501-503
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 6, příl. Kartotéka spisovatelů
Annotation: Medailón a bibliografie.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 64, 17. 3., příl. Národní 9, č. 11, s. 3
Annotation: O jejím díle.
Article
5
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 196, 20. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 4, 3. 2., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 1, leden, s. 35
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 5/6, květen/červen, s. 14
Annotation: U ukázky (s. 14-20).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 9, 1. 3., s. 8
Annotation: U ukázky otištěné na s. 8-9.
Article
10
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 142-143
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 5, 31. 1., s. 1
Annotation: Poznámka k otištěným úryvkům (s. 1,10-11) z doprovodného textu D. H. k připravované francouzské knize pragensistických fotografií.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 32, 8. 8., s. 5
Annotation: Recenze druhé části románového triptychu.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 182, 7. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 45, 7. 11., s. 8
Annotation: O její literárněteoretické a románové tvorbě.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 46, 14. 11., s. 4
Annotation: Recenze druhé části románového triptychu.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 3, 16. 1., s. 14-15
Annotation: Recenze třetí, francouzsky psané, části trilogie.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 4, 23. 1., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 91, 16. 4., s. 5
Annotation: Recenze; též o jejím románu Kukly, Práce.
Article
19
In: Scriptum. -- R. 1995, č. 16, červen, s. 3-5
Annotation: Rozhovor.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 6, 14. 3., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article