By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 564
Annotation: Báseň ze sbírky "Na postupu".
Article
2
5
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 485
Annotation: Báseň.
Article
8
10
11
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1980, č. 8, duben, s. 721-722
Annotation: Báseň; připojen je přípisek "V. Holan zemřel 31. 3. 1980".
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 7/8, červenec/srpen, s. 12-14
Annotation: Povídka; uvozena poznámkou "(Vzpomínky jedné matky) ; Připsáno Holanově Noci s Hamletem: matka".
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [12], 1965, říjen/listopad/prosinec, s. 4
Annotation: Báseň; ze sbírky Bolest (Praha : Československý spisovatel, 1965), která získala ocenění Československého spisovatele za rok 1965.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 287, 15. 12., s. 7
Annotation: Recenze knihy.
Article
15
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2009, č. 43, 19. 9.
Annotation: Básně.
Article
16
In: Sondy [samizdat]. -- Č. 14, 1980, prosinec, s. [1]-[3]
Annotation: Báseň; datováno 10. 4. 1980.
Article
17
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1977, č. 1, září, s. 74-78
Annotation: Básně ze sbírek "Bez názvu" a "Na postupu".
Article
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1977, č. 2, říjen, s. 157-158
Annotation: Básně ze sbírek "Bajaja", "Víno" a "Strach".
Article
19
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 9, 1984, č. 8, duben, s. 540
Annotation: Báseň z "V. dílu Sebraných spisů Vladimíra Holana".
Article
20
online
In: Co je [samizdat]. -- Č. 4, 1981, prosinec, s. [49-52]
Annotation: Báseň.
Article