By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 25, 1984/1985, č. 4, prosinec 1984, s. 127
Annotation: Článek redakce k jubileu teoretika dětské ilustrace.
Article
2
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1989, č. 11, listopad, s. 6
Annotation: V rubrice Portrét několika tahy.
Article
3
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1984, č. 4, s. 103-106
Annotation: Životopisné vyprávění.
Article
4
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 109, 1984/1985, č. 6, únor 1985, s. 371
Annotation: Redakční článek k 80. narozeninám 28. 11.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 50, 5. 12., s. 4
Annotation: Obsah rozhovoru s teoretikem ilustrace.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 36, 1984, č. 12, prosinec, s. 434
Annotation: K 80. narozeninám 28. 11.
Article
7
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1984, č. 11, listopad, s. 6
Annotation: Medailón v rubrice Portrét několika tahy.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 41, 1985, č. 37, 13. 2., s. 5
Annotation: Nekrolog k 8. 2.
Article
9
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- R. 1963, č. 4, duben, s. 236
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 281, 28. 11., s. 5
Annotation: K 70. narozeninám.
Article
11
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 9, 2004, č. 4, s. 42-44
Annotation: Medailon.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 2, 15. 3., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 13, 1978, č. 4, s. 45-47
Annotation: Úvaha o ilustracích dětských knih v souvislosti s mezinárodní konferencí o ilustracích pro děti a vydáním níže zmíněné knihy F. Holešovského.
Article
14
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- R. 2004, č. 4, s. 20-23
Annotation: Medailon teoretika literatury pro děti a mládež.
Article
15
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- R. 2000, č. 2, s. 13-14
Annotation: Medailon historika literatury pro děti a mládež; zmíněna bibliografie jeho díla (Albatros 1984).
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 7, září, s. 422-425
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 4, duben, s. 218-221
Annotation: Rozhovor s teoretikem dětské ilustrace.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9, listopad, s. 555
Annotation: Medailon k pětasedmdesátinám.
Article
19
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. [17], 1974/1975, č. 7, březen 1975, s. 174
Annotation: Medailon teoretika ilustrace pro děti k jeho 70. narozeninám 28. 11. 1974.
Article
20
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 92, 1967/1968, č. 4, prosinec 1967, s. 253-254
Annotation: Recenze.
Article