By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2005, č. 32, červen, s. 8-9
Annotation: Biografická poznámka o P. Holmanovi.
Article
2
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 60, září, s. 154-162
Annotation: Rozhovor; na s. 154 otištěna biograficko-bibliografická poznámka o P. H.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 17, 2007, č. 23, 4.-10. 6., s. 16
Annotation: Medailon; v rubrice Schůzky s literaturou.
Article
4
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2021, č. 77, březen, s. 2
Annotation: Úryvky z eseje "Mír", která vyšla v knize "Hudba pramenů a jiné eseje".
Article
5
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 222, 21. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 11, 13. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 15, 10. 4., s. 16
Annotation: Jedna ze souboru recenzních glos.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 18, 2. 5., s. 5
Annotation: Polemická glosa k ediční poznámce o navrhovaném původním názvu knihy (Odeon 1989) Hudba pramenů a jiné eseje.
Article
10
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 27, 2005, č. 9, [srpen], s. 47
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2005, č. 32, červen, s. 11-12
Annotation: Glosa o P. Holmanovi.
Article
12
In: Teologie & společnost. -- ISSN 1214-0740. -- Roč. 2 (10), 2004, č. 5, s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 94-97
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 686-697
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 698-701
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 31, 7. 2., s. 19
Annotation: O chystaných besedách s P. Holmanem v Brně 9. 2. a v Praze 15. 2.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 149, 26. 6.-27. 6., příl. Kavárna, s. EIV
Annotation: Recenzní glosa.
Article
18
19
20
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 1, 2004, č. 2 (12), 15. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article