By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 234, 7. 10., s. 1
Annotation: Úvaha o životě a díle Emila Holuba.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 241, 15. 10., s. 5
Annotation: Článek o cestovateli Emilu Holubovi.
Article
3
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 11, 2002, č. 2, s. 18-19
Annotation: Medailon.
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2002, č. 64, 2. 4., příl. Věda a technika, s. 2
Věda a technika. -- 2. 4. 2002
Annotation: Biografický článek.
Article
5
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2002, č. 38, 22. 2., příl. Víkend, č. 8, s. 11-14
Víkend. -- 22. 2. 2002
Annotation: Životopisný článek.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 201, 26. 8., Příloha, s. 7
Annotation: V rubrice Kdo byl kdo.
Article
7
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 232, 3. 10., Příloha Pravdy, s. 3
Annotation: Medailón.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 44, 1988, č. 89, 16. 4., s. 4
Annotation: Reportáž o části literární pozůstalosti, která bude deponována v Náprstkově muzeu.
Article
9
In: Svoboda. -- Roč. 96, 1987, č. 53, 5. 3., s. 5
Annotation: Článek.
Article
10
In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353. -- Roč. 5, 1996, č. 9, září, s. 176-182
Annotation: Reportáž z cest po stopách Holubovy výpravy do jihoafrického vnitrozemí v r. 1875.
Article
11
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 19, 2013, č. [10], 24. 9., s. 111
Annotation: Horoskop.
Article
12
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 15, 2016, č. 42, 13. 10., s. 60-61
Annotation: Biografický článek.
Article
13
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 37, 1989, č. 8, 18. 4., s. 38-41
Annotation: Životopisná reportáž.
Article
14
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2004, č. 5, 3. 2., s. 10-12
Annotation: Životopisný článek o E. Holubovi.
Article
15
In: Plzeňský přehled. -- R. 1987, únor, s. 8-9
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 233, 4. 10., příl. Magazín Právo, s. 40-41
Annotation: Biografická stať k 150. výročí narození E. H.
Article
17
In: Pokrok. -- Roč. 9, 1877, č. 53, 22. 2., s. 4
Annotation: Ohlas cest dr. : Holub Emil v africkém odborném časopise.
Article
18
In: Věda a život. -- Roč. 14, 1948, s. 275-283
Annotation: Cesta badatele Holub Emil na území u řeky Zambezi je jednou z nejobtížnějších a nejdobrodružnějších cest dosavadních afrických výzkumů....
Article
19
In: Hlasy od Lužnice. -- Roč. 3, 1887, č. 23, 16. 11., s. 136
Annotation: Holub Emil, Druhá cesta po Jižní Africe. Praha, J. Otto.
Article
20
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 112, 2014, č. 2, s. 345-346
Annotation: Recenzní glosa.
Article