By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Brněnský večerník. -- Roč. 7, 1974, č. 52, 14. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Národní listy. -- Roč. 3, 1863, č. 79, 2. 4., s. 4
Annotation: Novým redaktorem časopisu bude Horák Jan, doposud jejich stálý spolupracovník. (Otištěno v rubr. Denní zprávy.).
Article
3
In: Hlasy ze Siona. -- Roč. 3, 1863, č. 7, 16. 4., s. 105
Annotation: Dle nového tiskového zákona dosavadní redaktor V. Šubert, který je farářem v Krabšicích, nesmí dále list vydávat, protože nebydlí v Praze....
Article
4
In: Národ. -- Roč. 2, 1864/1865, č. 172, 27. 6. 1865, s. 3
Annotation: Zpráva o odchodu redaktora: Horák Jan z vedení časopisu.
Article
5
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 13, 2002/2003, č. 5, s. 124-125
Annotation: Medailon k sedmdesátinám s bibliografií za roky 1993-2003.
Article
6
In: Úhor. -- Roč. 28, 1940, č. 9/10, 7. 12., s. 177
Annotation: Referát o knize: Zlatá stověžatá... Povídky o Praze. Uspoř. : Horák Jan. Vyd. J. R. Vilímek, ed. Kroužek sv. 2, Praha 1940.
Article
7
In: Hlasy ze Siona. -- Roč. 4, 1864, č. 24, 22. 12., s. 369
Annotation: Oznámení, že redaktorem 5. ročníku bude Horák Jan, vydavatelem a nakladatelem Seyfried Karel.
Article
8
In: Chuť rozlitého vína. -- S. [114]-[115]
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (s. [113]); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
9
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 33, 1997, sv. 36, s. 268-269
Annotation: Blahopřání k jubileu knihovníka a vlastivědného pracovníka J. Horáka.
Article
10
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 56, 2020, č. 2, březen/duben, s. 12-13
Annotation: Nekrolog J. Horáka.
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 3, 2. 2., s. 14
Annotation: Článek o Studiu Hrdinů; připojen rozhovor s uměleckým šéfem J. Horákem.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 50, 4. 12., s. 19
Annotation: Článek o divadelním repertoáru Studia Hrdinů a jeho uměleckém šéfovi J. Horákovi.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 231, 4. 10., s. 9
Annotation: Referát o inscenaci o J. Fučíkovi (premiéra 2. 10., Studio Hrdinů a Příští vlna).
Article
14
In: Národní listy. -- Roč. 5, 1865, č. 128, 11. 7., s. 3
Annotation: Redaktor Hlasů ze Siona p. Horák Jan oznamuje, že časopis Hlasy ze Siona nezajde, nýbrž pod názvem Slovo bude pokračovat ve vydávání p. Tardy...
Article
15
In: Artikl. -- ISSN 2336-2405. -- Roč. 4, 2017, č. 2, 1. 2., s. 12
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 37, 6. 9., s. 20
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci J. Horáka "Zlatý řez", již uvádí Studio Hrdinů. Hlavní role ztvárnili J. Bárta a P. Štorková.
Article
17
In: Národ. -- Roč. 2, 1864/1865, č. 184, 9. 7. 1865, s. 3
Annotation: Zpráva o vydávání Ev. věstníku místo zaniklého časopisu Hlasy ze Siona; nový časopis bude vydáván v Karlíně, nakl. Paseka Vincenc. Viz též...
Article
18
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 52, 2016, č. 6, listopad/prosinec, s. 25
Annotation: Portrét J. Horáka, jehož osobnost je spjata s kulturou a vlastivědou Hustopečí a Hustopečska.
Article
19
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 5. 1., s. 14
iDnes.cz [online]. -- 5. 1. 2017
Annotation: Anotace divadelní hry P. Hůlové "Buňka číslo" (prem. 13. 1. 2017, Studio Hrdinů).
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 28, 2017, č. 2, 12. 1., s. 51
Annotation: Kulturní tip v sekci divadlo na hru P. Hůlové "Buňka číslo" (prem. 13. 1. 2017, Studio Hrdinů).
Article