By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 51/52, 17.-30. 12., s. 110-113
Annotation: Epistolární povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 112).
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 26, 31. 1., s. 8
Annotation: Glosa o trilogii, kterou nově vydává Argo. Kniha Hrobaříci a Hrobaři se chystá k vydání.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 195, 21. 8., příl. Salon, č. 884, s. 5
Annotation: Úvodní poznámka u otištěné povídky.
Article
4
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 36, 2019, č. 112, 27. 11., s. 48-50
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 50).
Article
5
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 15, 2014, č. 12, s. 84
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk koláží P. Horákové.
Article
6
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 49, 29. 11., s. 56
Annotation: Recenze na román P. Horákové "Teorie podivnosti".
Article
7
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2018, č. 1
Annotation: Úryvek z románu "Strukturální teorie podivnosti"; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
8
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. 70-73
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. 56-59
Annotation: Diskuse nad knihou P. Horákové.
Article
10
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. 54-55
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Teorie podivnosti. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu.
Book Chapter
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 30, 21. 7., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Biografická poznámka u příspěvku v rubrice Co právě překládám.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 215, 13. 9., příl. Salon, č. 787, s. 7
Annotation: Poznámka uvozující ukázku ze závěrečného dílu trilogie P. Horákové. Doplněno biografickou poznámkou o autorce.
Article
15
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 65, 5. 4., s. 12-13
denikn.cz [online]. -- 5. 4. 2019
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 25, 2014, č. 30, 24. 7., s. 48
Annotation: Glosy; mj. o redakci Mladé fronty Dnes, která nerespektuje autorská práva (otiskovala ukázky z knížky P. Horákové).
Article
17
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 9. 2. 2020
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou P. Horákovou; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
18
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 12, 18.-24. 3., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 16, 8. 4., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 2, 16. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article