By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 102, 2004, č. 2, s. 399
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 41, 15.-21. 10., s. 5
Annotation: Recenze slovenské prózy střídající v některých pasážích češtinu.
Article
3
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 30, s. 61-62
Annotation: Recenze.
Article
4
5
6
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 11, s. 36
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěného překladu povídky T. Horvátha Píseň o zámku Otrantském (s. 42-45).
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 839-847
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 46, 2011, č. 8, s. 56-58
Annotation: Rozhovor s T. Horváthem o níže uvedené knize.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 47, 2012, č. 1, s. 65-67
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +127, 2012, č. 3, s. 135-138
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 81-83
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 121-126
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 146.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 171
Annotation: Úvodník k číslu věnovanému poetice slovenské literatury po roce 1945.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 468-489
Annotation: Studie analyzuje chronotop městské čtvrti Stínadla, která hraje klíčovou roli v narativní organizaci tzv. stínadelské trilogie románů J. Foglara;...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 389-392
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 40, 2005, č. 7, s. 66-73
Annotation: Vydatně inspirovaná esej o psaní, mimo jiné o psaní literárních dějin.
Article
17
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 10, s. 121-131
Annotation: Odpovědi slovenských spisovatelů, kritiků a redaktorů na tři otázky týkající se emancipace slovenské literatury, budoucnosti múz a nakonec...
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 21, 10. 10., s. 5
Annotation: Esej.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 393-395
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 26/27, 24. 6.-7. 7., s. 98-100
Annotation: Rozhovor s literárním historikem L. Machalou o slovenské literatuře a o překladech slovenské literatury do češtiny; připojena bio-bibliografická...
Article