By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 17, 25. 4., s. 51
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Tekuté zrcadlo" v nakladatelství Host.
Article
2
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 67-68
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Host. Záznam z televizního pořadu Před půlnocí.
Article
3
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 92, 2000, č. 162, 14. 7., s. 10
Annotation: Článek o chystaných knihách.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1997, č. 284, 4. 12., příl. Jižní Morava, s. 3
Annotation: Zpráva o nakladatelských plánech.
Article
5
In: Slovo - Brno. -- Roč. 89, 1997, č. 219, 18. 9., s. 8
Annotation: Poznámka o edičním plánu.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 224, 24. 9., příl. Salon, č. 84, s. 2
Annotation: Profil nakladatelství.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 274, 24. 11., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Krátký rozhovor o nakladatelství Host a stejnojmenném časopisu.
Article
8
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [24], 2014, č. 266, 13. 11., s. 7
Annotation: Zpráva o konání pořadu z cyklu Hostinec (pořádá nakladatelství Host), který nese název Literatura a novinařina ve věku internetu (Brno, 13....
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 262, 11. 11., s. B4
Annotation: Článek o nové edici.
Article
10
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 10, 2000, č. 162, 14. 7., s. 10
Annotation: Komentář k aktivitám nakladatelství.
Article
11
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 10, 29. 9., s. 37
Annotation: Článek o edici, kterou od podzimu 2009 převzalo nakladatelství Host.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 3, 11. 3., s. 43
Annotation: Úvaha o ročence vydávané od roku 2009 v nakladatelství Host a o předpokládaném ukončení jejího vydávání.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, 2010, č. 2, 14. 1., s. 61
Annotation: Glosa o projektu, kterého se nyní ujalo nakladatelství Host.
Article
14
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 8, 1999, č. 11, 16. 3., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
15
online
Webarchiv
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 22. 7. 2013
Annotation: Medailon nakladatelství Host.
Article
16
In: Knihy novinky. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 11, 2001, č. 34, 22.- 28. 10., s. 11
Annotation: Rozhovor o nakladatelství Host.
Article
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 176, 1. 8., příl. Salon, č. 1134, s. 17
Salon. -- 15. 8. 2019
Annotation: Recenze na román J. Topola "Sestra", vydaný nově jako stý svazek edice Česká knižnice.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 16. 1., s. 61
Annotation: Báseň ze sbírky "Masirovka"; připojena nepodepsaná anotace ročenky nakladatelství Host "Nejlepší české básně 2019".
Article
19
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 90, 17. 4., s. 15
Lidovky.cz [online]. -- 19. 4. 2020
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Host M. Balaštíkem o knižním trhu v době pandemie.
Article
20
In: Knihy 96. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 6, 1996, č. 29, 2. 9., s. 16
Annotation: Rozhovor s neuvedeným zástupcem Hostu o stejnojmenné literární revue a o činnosti Nakladatelství Host (též o jeho edičních řadách Edice poesie...
Article