By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haňťa press. -- R. 1989, č. 2, 5. 5., s. 11-12
Annotation: Text, který redakce připisuje P. Řezníčkovi - veřejné prohlášení hanící a očerňující B. Hrabala.
Article
2
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 12, 1982, č. 5, říjen, s. 62-63
Annotation: Srovnání úryvků z próz Příliš hlučná samota a Městečko, v kterém se zastavil čas s jejich upravenými verzemi v knihách Kluby poezie (Praha,...
Article
3
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 2, giugno, pp. 289-293
Annotation: Recenze.
Article
4
by Řehounek, Jan, 1950-
Published Nymburk : Jan Řehounek - Kaplanka, 2016.
Annotation: Monografie představuje genezi vzniku zmíněné Hrabalovy prózy a opírá se o vzpomínky pamětníků, "Původní určení tohoto textu bylo pro přednášku...
Book
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 75, 29. 3., s. 12
Annotation: Zpráva u fotografie z nymburského pivovaru.
Article
6
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 11. 12. 2017
Annotation: Úryvek textu, v němž B. Hrabal osvětluje svůj přístup k lyrice uvozen krátkým komentářem; připojena báseň.
Article
7
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2014, č. 48, duben, s. 1
Annotation: Báseň k poctě B. Hrabala.
Article
8
In: Haňťa press. -- R. 1989, č. 2, 5. 5., s. 13-15, 20
Annotation: Smyšlené vzpomínky na B. Hrabala.
Article
9
In: Nové obzory [samizdat]. -- R. 1989, separátní výtisk, s. [10]-[14]
Annotation: Úryvek z knihy esejů "Kouzelná flétna".
Article
10
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 9, 1986, listopad, s. 19-24
Annotation: Úryvky z autobiografické prózy.
Article
11
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 3, 1987, č. 9, červen, s. 71-100; č. 10, prosinec, s. 119-151; 1988, č. 11, červen, s. 163-190
Annotation: Novela na pokračování; datováno: leden-únor 1984, konec.
Article
12
online
Webarchiv
In: Jednou nohou - Revolver Revue [samizdat]. -- Č. 1, 1985, s. [90]
Annotation: Poznámka k inspiraci Hrabalovy novely Automat svět. Ukázka z chystané publikace Boudníkových dopisů.
Article
13
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2004, č. 19, s. 2-4
Annotation: Reportáž z hrabalovského setkání.
Article
14
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 10, 1999, č. 68, 22. 3., s. 12
Annotation: O připravované zábavné akci; s názory organizátora P. Rotrekla.
Article
15
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 4, 1994, č. 12, 23. 3.-29. 3., příl. Night & Day, s. 2
Annotation: Medailón k 80. narozeninám.
Article
16
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 73, 28. 3., s. 9
Annotation: Poznámka k 80. narozeninám.
Article
17
In: Haňťa press. -- R. 1994, č. 16, s. 1-2
Annotation: Medailón.
Article
18
In: Haňťa press. -- R. 1994, č. 16, s. 14
Annotation: Gratulační poznámka.
Article
19
In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 4, 1994, č. 52, 23. 12., s. 10
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Divadlo. -- ISSN 1211-0108. -- Roč. 1, 1995, č. [1], leden, s. 76-77
Annotation: Rozhovor.
Article