By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 149, 2. 6., s. 1-2
Annotation: Pojednání o prof. : Hron Jakub, amatérském vynálezci a insitním básníkovi.
Article
2
In: Národní listy. -- Roč. 58, 1918, č. 25, 30. 1., s. 2
Annotation: O: Hron Jakub, "vědci" z přírodní oblasti, básníku a vynálezci-diletantovi.
Article
3
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 128, 2. 6., s. 4
Annotation: K 150. výročí narození podivínského filologa (4. 6. 1840-29. 4. 1921).
Article
4
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 80, 1991, č. 99, 27.-28. 4., příl. Magazín Pochodně, s. 8
Annotation: Medailón.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 19, 14.-20. 5., s. 10
Annotation: Biografická poznámka k otištěným básním a deníkovým zápiskům vynálezce a insitního básníka J. H. (též Hron Metánovský Jakub).
Article
6
In: Škrt. -- ISSN 0862-6006. -- Roč. 1, 1990, č. 12, prosinec, s. 4-5
Annotation: Výběr z jeho textů.
Article
7
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 129, 12. 5., večerní vydání, s. 1
Annotation: Ze života insitního básníka a amatérského vynálezce: Hron Jakub.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 133, 8. 6., příl. Salon, č. 171, s. 4
Annotation: Medailon.
Article
9
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 40, 1992, č. 3, červen, s. 489-501
Annotation: Studie o díle filozofa, jazykovědce a básníka J. H.
Article
10
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 20, 16. 5., s. 12
Annotation: Portrét Jakuba Hrona Metánovského.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 78, 1. 4., s. C5
Annotation: Portrét J. Hrona Metánovského.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 303, 31. 12., příl. Salon, č. 348, s. 2
Annotation: Poznámka u otištěné ukázky z knihy J. H. M.
Article
13
In: Venkov. -- Roč. 16, 1921, č. 103, 4. 5., s. 3
Annotation: Za originálním "jazykovědcem": Hron Jakub, který si vytvářel až nestvůrná česká slova.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 20, 27. 11., s. 10
Annotation: Poznámka o J. Hronovi a jeho neologismech; v rubrice Ejhle slovo.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 181, 5. 8., příl. Péčko, č. 30, s. 5
Annotation: Poznámka k uvedení chronologicky uspořádaných faktů a citátů z výboru z Hronova díla Nedorozumění s rozumem aneb Konba žijby (Paseka, 1995)...
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 81, 4. 4., s. 11
Annotation: Poznámka o televizním portrétu J. H. M. v cyklu Lapidárium v České televizi; podepsáno (jl), (ej).
Article
17
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 15, 2016, č. 47, 16. 11., s. 74-75
Annotation: Článek. Napsáno s využitím knihy V. Boreckého.
Article
18
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 6, 1995, č. 27, 3.-9. 7., s. 19
Annotation: Poznámka v rubrice Dopisy; o autorovi jako žáku profesora: Hron Jakub.
Article
19
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 12, 2013, č. 14, 4. 4., s. 52-55
Annotation: Životopisný článek. S přetištěný nekrologem K. Čapka (LN 4. 5. 1921).
Article
20
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 46, 24. 2., příl. Magazín Dnes, č. 8, s. 6-15
Annotation: Stať o výstředních osobnostech nedávných českých dějin, též o literátech.
Article