By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 27, 9.-15. 7., s. 10
Annotation: Biografická poznámka k otištěným básním Posunutý poledník.
Article
3
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 0862-5972. -- Roč. 1, 1990, č. 39, 15. 10., s. 1, 3
Annotation: Rozhovor s anglistou, překladatelem a básníkem.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 38, 14. 2., příl. Salon, č. 256, s. 2
Annotation: Fejeton o básni Z. Hrona, kterou si kdysi přivlastnil Pavel Šrut - báseň Ticho před sněhem připojena.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 114, 17. 5., s. C8
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 188, 14. 8., s. C3
Annotation: Recenzní glosa.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 17, 18. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Smlčený výkřik. -- s. 103
Annotation: Autorská poznámka.
Book Chapter
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 46, 1990, č. 29, 3. 2., příl. Slovo na sobotu, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 290, 13. 12., příl. Salon, č. 548, s. 4
Annotation: Medailon Z. Hrona.
Article
11
In: Blboun nejapný. -- s. 159-[169]
Annotation: Doslov.
Book Chapter
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 121, 24. 5., s. D8
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o Z. Hronovi, doprovázející otisk jeho veršů.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 13, 27. 3.-2. 4., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu z básní Z. Hrona; v rubrice Svět poezie.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 11, 2001, č. 6, 5.-11. 2., s. 5
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu ze stejnojmenné básnické knihy Z. Hrona.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 14, 24. 3., s. 11
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu v cyklu Svět poezie.
Article
17
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 5. 5., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 2004, č. 61/62, [jaro], s. 76-78
Annotation: Příspěvek v anketě Češi a Angličané - tradice a současnost (s. 65-81).
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 9, 2. 5., s. 21
Annotation: Recenze.
Article