By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. 68-73
Annotation: Soubor deníkových zápisků doplněný devíti básněmi a jednou básní v próze; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
2
3
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 10, 8. 3., s. 57
Annotation: Báseň ze sbírky "Nevlastní".
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 1. 2. 2008
Annotation: Ukázka z básnické sbírky P. Hrušky; čtyři básně a jedna báseň v próze.
Article
6
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 110, jaro, s. 35-40
Annotation: Věty z let 2015-2017, které si autor psal po vydání své knihy "Jedna věta"; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
8
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 19. 2. 2019
Annotation: Básně uvozeny krátkým komentářem autora.
Article
9
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 13 (32), 2021, č. 1, s. 93-96
Annotation: Básně; báseň "Noční šichta" věnována P. Hruškovi.
Article
10
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 3. 7. 2012
Annotation: Recenze sbírky P. Hrušky "Darmata".
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 12
Annotation: Básně ze sbírky "Nikde není řečeno"; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 3
Annotation: Recenze na sbírku básní P. Hrušky "Nikde není řečeno".
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 3
Annotation: Recenze na sbírku básní P. Hrušky "Nikde není řečeno".
Article
14
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 7-12
Annotation: Báseň; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
17
online
In: Párek [online]. -- Roč. 19, 2019, č. 5, květen, s. 17-19
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 34, 20.-26. 8., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 38, 20. 9., s. 19
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o sbírce P. Hrušky.
Article