By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 3, listopad, s. 301-302
Annotation: Výběr básní z knihy "Nefritová flétna".
Article
2
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [5], s. 97
Annotation: Báseň. S přípiskem: Františku Hrubínovi.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1959, č. 1, s. 53
Annotation: Báseň. Věnováno Františku Hrubínovi.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 17
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. 2, 1947, č. 7, červenec, s. 297-298
Annotation: Báseň. Věnováno "Františku Hrubínovi".
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 5
Annotation: Dopis.
Article
7
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 42, 2010, s. 263
Annotation: Úryvek doslovu.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 5, s. 71-76
Annotation: Kritická recenze sbírky Hirošima Františka Hrubína formou otevřeného dopisu, srovnání s básníkovou předcházející tvorbou.
Article
9
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 30, 1994, č. 3, květen/červen, s. 3
Annotation: Medailón F. H. spojený se vzpomínkou na setkání A. J. s básníkem; u krátké úvahy o lidové písni (F. Hrubín, 1965).
Article
10
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 215, 14. 9., s. 4
Annotation: Biografická poznámka k 80. výročí narození F. H. 17. 9.; u otištěné básně.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 3, 1992, č. 2, s. 2-4
Annotation: O básnickém a prozaickém díle F. H.; k otištěné jeho básni Torso mariánského sloupu (s. 4-6).
Article
12
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 67, 1986, č. 59, 11. 3., s. 5
Annotation: Medailónek k 15. výročí úmrtí.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 164, 15. 9., s. 7
Annotation: V rubrice Portrét.
Article
14
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 22, 1990, č. 39, 26. 9., s. 6
Annotation: K 80. výročí narození 17. 9.; zvl. o jeho poezii pro děti.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 46, 1990, č. 218, 18. 9., s. 7
Annotation: K 80. výročí narození 17. 9.
Article
16
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 44, 1985, č. 187, 20. 9., s. 6
Annotation: K 75. výročí narození 17. 9.
Article
17
18
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 41, 1985, č. 234, 4. 10., s. 4
Annotation: Reportáž o vztahu F. H. k Chlumu u Třeboně.
Article
19
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 52, 1985, č. 38, 9. 9., s. 4
Annotation: K pořadu.
Article