By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 10, říjen, s. 2-3
Annotation: Básně k úmrtí J. Hrubého a báseň k jeho narozeninám datovaná 10. 5. 2012.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 10, říjen, s. 3-4
Annotation: Text napsaný J. Hrubému k narozeninám (datováno 2. 5. 2017).
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 5, květen, s. 2
Annotation: Básně.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 7/8, červenec/srpen, s. 5
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 42, 11.-17. 10., s. 3
Annotation: Medailón.
Article
6
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1993, č. 23, září/říjen, s. 20
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka; k jeho textům, otištěným na s. 21-30.
Article
7
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 160, 10. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 104, 6. 5., s. 5
Annotation: Medailón; k 55. narozeninám.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 34, 22. 8., s. 7
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka k otištěnému výboru Básně z noci.
Article
10
In: Deník Nová Pravda. -- ISSN 1803-165X. -- Roč. 1, 1991, č. 105, 3. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 5, 30. 1., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1991, č. 23/24, s. 46
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi; k otištěným povídkám Země se otevírá, Hoj, tady je Roy, Kopírujte někoho jiného než mě (s....
Article
13
In: PRO. -- Roč. 4, 1994, č. [18] (18. týden), 28. 4.-4. 5., s. 48
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Modrý květ. -- R. 1995, č. 6, 24. 2., s. 26
Annotation: Biografická poznámka u povídky, otištěné na s. 21-26.
Article
15
Published Plzeň : Knihovna města Plzně ve spolupráci s Pro libris, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Bibliografie J. Hrubého vydaná u příležitosti 80. výročí jeho narození. Soupis zahrnuje básnickou tvorbu z let 1958-2012 a výběrově biografické...
Book
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 5, květen, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 4, duben, s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 32, 9. 8., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 9, září, s. 28
Annotation: Recenze.
Article
20
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 2, 2001, č. 6, s. 31
Annotation: Nepodepsaná biografická poznámka u otištěných ukázek z prózy.
Article