By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reportér. -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 5, 1990, č. 26, 16. 11., s. 19-20
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 13, 16. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
3
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 49, 1990, č. 21 (nedělní), 26. 5., s. 8
Annotation: Rozhovor u ukázky z: Krhútská kronika (s. 9).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 25, 20. 6., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 162, 15. 7., s. 4
Annotation: Glosa k vydání.
Article
6
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 1, 1991, č. 184, 9. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 2, 1991, č. 155, 4. 7., příl. Moravskoslezský deník, č. 26, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 123, 28. 5., příl. Slovo na víkend, s. VI
Annotation: Medailon.
Article
9
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 93, 1990, č. 9, 23. 3., s. 6
Annotation: Vyjádření satirikova názoru.
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 50, červen, s. 42
Annotation: Medailon k 80. narozeninám.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 250, 24. 10., s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 17, 1968, č. 1, 6. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1967, podzim, s. 20
Annotation: Úryvek z lektorského posudku.
Article
14
In: Křesťanská Revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 67, 2000, č. 5, květen, s. 140
Annotation: Recenze.
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, podzim, s. 20
Annotation: Úryvek z lektorského posudku drobné humoristické prózy, parodující žánr lidové kroniky (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 79, 3. 4., příl. Salon, č. 312, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article
17
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 110, 11. 5., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Labyrint. -- R. 1996, č. 4, s. 19-20
Annotation: Portrét T. R. F., mj. též o: Hrych Ervín, Krhútská kronika; s biograficko-bibliografickou poznámkou o T. R. F. u ukázky z poezie (s. 20).
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 24, 12. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 15, 18. 1., s. 7
Annotation: Recenze dvojčíslí, které vyšlo koncem r. 1994 a je věnováno J. Haškovi.
Article