By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 11, s. 24
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u překladu úryvku z románu P. Hunčíka Hraniční případ (s. 19-24) a z románu K. Kocúra Apáka a mamáka (s. 37-41).
Article
2
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 222, 15.-17. 11., s. 22-23
Annotation: Soubor anotací českých a slovenských, filmových a literárních děl, které reflektují 30 let od Sametové revoluce.
Article