By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Severočeský deník. -- Roč. 1, 1990, č. 89, 19. 7., s. 5
Annotation: K 85. narozeninám (11. 2. Zlonice) písničkáře a autora operet a filmové hudby.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 26, 2015, č. 5, 29. 1., s. 50-55
Annotation: Životopisná stať.
Article
3
In: Slánský obzor. -- ISSN 1214-3847. -- Roč. 6 (106), 1999, s. 109-114
Annotation: Biografická stať.
Article
4
In: Literární fórum. -- R. 2006, č. 5, s. [3]
Annotation: Biografický článek.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, 2001, č. 59, 10. 3., příl. Víkend, s. I
Annotation: Článek s rozhovorem s Miroslavem Náplavou, členem Sdružení pro cestopisnou dokumentaci Camera Incognita.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 42, 7. 10., s. 42
Annotation: Komentář k článku (Reflex č. 34); též zmínka o cestovateli a spisovateli: Kříž Vladimír.
Article
7
In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353. -- Roč. 18, 2009, č. 4, duben, s. 38-46
Annotation: Životopisný článek o E. Ingrišovi, zejména o jeho výpravách na vorech do Polynésie. Doplněno rozhovorem s M. Zikmundem a vzpomínkou N. Ingrišové.
Article
8
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2007, č. 292, 15. 12., příl. Bellevue, s. 2
Annotation: Životopisný článek u příležitosti výstavy jeho fotografií v Brně.
Article
9
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 37, 1995, č. 14, 30. 3., s. 28-29
Annotation: Biografická stať; (3. 11. 1905 Zlonice u Slaného-12. 1. 1991).
Article
10
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 27, 1995, č. 1, s. 44-47
Annotation: Biografická stať o E. Ingrišovi.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 34, 15. 8., s. 52-55
Annotation: Biografická stať o autorovi trampských písní a operet.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 193, 18. 8., příl. Salon, č. 431, s. 4
Annotation: Článek o E. Ingrišovi a výstavě jeho fotografií a dokumentů v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci.
Article
13
In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353. -- Roč. 10, 2001, č. 11, listopad, s. 170-176, 178-180
Annotation: Životopisná stať.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 17, 20. 4., s. 10
Annotation: Poznámka k pětidílným rozhlasovým vzpomínkám manželky hudebníka, cestovatele a autora cestopisů E. Ingriše.
Article
15
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2017, č. 10
Annotation: Zpráva s fotografií strojopisu básně B. Krbáře, kterou redakci zaslala N. Ingrišová s prosbou o informace o autorovi.
Article
16
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 7, 2008, č. 46, 13. 11., s. 72-77
Annotation: Životopisná stať.
Article
17
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 16, 2017, č. 20, 11. 5., s. 60-61
Annotation: Biografický článek. Napsáno s využitím studie P. Vokouna Náhlíka a M. Náplavy.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 78, 1. 4., s. 25
Annotation: K polemickému ohlasu N. Ingrišové (LN 4. 3. 2004) na recenzi knihy M. Náplavy (LN 25. 2. 2004).
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 40, 22. 9., s. 19
Annotation: Rozhovor o Horkého filmovém dokumentu věnovaném Miroslavu Zikmundovi.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 34, 14. 8., s. 10
Annotation: Článek o uvedení pětidílných rozhlasových vzpomínek N. Ingrišové na její život. Ingrišová byla manželkou cestovatele E. Ingriše.
Article