By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 514-517
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 10. 2020
Annotation: Zpráva o projektu (2017-2019) řešeném ve spolupráci České literární bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR a dvou oddělení Instytutu...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 2, s. 239-240
Annotation: Glosa k níže zmíněné konferenci.
Article
3
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 772-774
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 2. 2020
Annotation: Referát o workshopu pořádaném 17. 10. 2019 v Ústavu pro českou literaturu, v jehož rámci byly prezentovány výsledky projektu "Future of Polish...
Article
4
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 5, 1970, č. 4, s. 66-68
Annotation: Referát o průběhu mezinárodní konference k problematice sociologie literatury ve Varšavě. Mj. jsou zmiňovány následující příspěvky.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 6, leden 2018, s. 969-971
Annotation: Referát z mezinárodního workshopu k marxismu (22.-23. 10. 2017, Varšava, Polsko).
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 1, s. 119-120
Annotation: Referát o konferenci.
Article
7
by Saganiak, Magdalena
Published Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2016.
Annotation: Monografie představuje metodologické koncepce uvedených polských strukturalistů, zmiňuje též jejich teoretické vazby na český strukturalismus;...
Book
8
by Głowiński, Michał, 1934-
Published Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014.
Annotation: Monografie sestává převážně z interpretací děl polské literatury, ponejvíce Leśmianových, a skic o dalších jevech polské literární kultury;...
Book
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 409-437
Annotation: Studie zaměřená na otázky a problémy spojené s dokumentací literárního internetu z perspektivy dvou národních oborových bibliografických infrastruktur...
Article
10
online
In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada literárněvědná (D). -- ISSN 0231-7818. -- Roč. 9, 1960, č. 7, s. 287-288
Annotation: Referát o průběhu koference; mj. o vystoupeních českých účastníků.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 554-557
Annotation: Referát o níže zmíněné konferenci.
Article