By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 2, 2006, č. 4, duben, s. 2-5
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 84, 10. 4., Příloha, s. 9
Annotation: Shrnutí vývoje rakouské literatury od 19. století po současnost; u ukázek autorů: Klinger Kurt a Lavantová Christine, přeložily Jílková Jitka...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 9
Annotation: Zpráva o "Pražském divadelním festivalu německého jazyka", který proběhne ve dnech 18. 11. - 1. 12. 2018.
Article
4
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 19, 2009/2010, č. 15/16, 13. 12. 2010, Literární a výtvarná příloha, s. 1
Annotation: O historii festivalu (1. ročník 1996), původním projektu A. Königsmarka Pro Thalia a o překladech textů E. Jelinekové; úryvky z textu E. J. Rechnitz...
Article