By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 31, 1999, č. 6, s. 53-54
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 9, 1999, č. 172, 27. 7., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
3
In: "Paměti: Zdenka Janáčková - můj život". -- s. 180
Annotation: Poznámka dědiček autorských práv M. Trkanové ke knize pamětí manželky L. Janáčka, které M. T. literárně zpracovala a připojila k nim úvodní...
Book Chapter
4
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 9, 1999, č. 38, 22.-28. 9., příl. Night & Day, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 31, 1999, č. 6, s. 41-44
Annotation: Stať o knihách vzpomínek na L. Janáčka; zejména srovnání knih připravených M. Trkanovou, která po zamítnutí vydání "Pamětí..." knihu přepracovala...
Article
6
In: Thema con variazioni. -- s. 5-12
Annotation: Editorčina předmluva k edici 628 dopisů, korespondenčních lístků, pohlednic a telegramů z let 1893-1928 (s. 13-340), převážně od L. Janáčka...
Book Chapter
7
In: U Janáčků. -- s. 162
Annotation: Medailonek M. T., která literárně zpracovala vzpomínky dlouholeté (1894-1938) služebné v rodině Janáčkových M. Stejskalové; 1. vyd. 1959, 2....
Book Chapter
8
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 77, 1958, č. 1/2, s. 159-165
Annotation: Článek o drobnější studii (4,5 strany strojopisu), kterou V. Helfert napsal jako úvod k chystané edici Janáčkovy Elegie na smrt dcery Olgy. Edici...
Article
9
by Ort, Jiří, 1946-
Published Praha : Mladá fronta : Doplněk, 2005.
Annotation: Monograficko-biografická práce zaměřená na vzájemné propojení skladatelova života a tvorby; - s četnými citáty z Janáčkovy korespondence...
Book