By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pražský denník. -- Roč. 4, 1869, č. 304, 3. 11., s. 5
Annotation: ...zemřel Marek Jan Jindřich, básník český, píšící pod pseudonymem Jan z Hvězdy. Data jeho života a přehled tvorby.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 262, 3. 11., s. 3
Annotation: Medailon k 100. výročí úmrtí.
Article
3
4
In: Večerní noviny. -- Roč. 8, 1895, č. 118, 12. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o odhalení pomníku: Marek Jan Jindřich. Narodil se 4. 11. 1803 v Liblíně, v Královicích působil jako kaplan, později jako farář a zemřel...
Article
5
In: Plzeňské noviny. -- R. 1873, č. 18, 2. 3., s. 2
Annotation: Provolání výboru pro zbudování pomníku spisovateli: Marek Jan Jindřich.
Article
6
In: Časopis Českého musea. -- Roč. 20, 1846, č. 3, s. 379-398; č. 4, s. 527-534
Annotation: Přehled dosavadních pokusů české literatury. Dále posouzení dosavadní kritiky a pokus o literární studii: Hvězdy Jan z - Marek Jan Jindřich...
Article
7
8
by Bukačová, Irena, 1949-
Published Kralovice : Městský národní výbor, 1983.
Annotation: Monografie města; mj. o zdejším působení a tvorbě obrozenského básníka a prozaika J. J. M. (pseud. : Jan z Hvězdy).
Book
9
In: Slovan. -- Roč. 4, 1872, č. 20, 11. 5., s. 284
Annotation: Roku 1845 zaslal hr. Wurmbrand, majitel statku Liblína, lampu spisovateli Janu z Hvězdy - Janu Jindřichu Markovi. Doprovázely ji verše - Slované...
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 5, květen, s. 27
Annotation: Článek o Janu z Hvězdy, který je pohřben na hřbitově v Kralovicích; též o J. S. Knedlhansi Liblínském.
Article
11
In: Světozor. -- Roč. 32, 1931/1932, č. 19, 11. 2. 1932, Příloha, s. 150
Annotation: O redakční korespondenci: Havlíček Borovský Karel, která jest nyní prozkoumávána. Vyšlo z ní najevo, že Havlíček pěstoval velmi intensivní...
Article
12
In: Čas. -- Roč. 17, 1903, č. 220, 13. 8., s. 4
Annotation: Hvězdy Jan z - odhalení pamětní desky; dále o skladateli Moorovi, který napsal overturu k Tkalcům od: Hauptmann Gerhart a věnoval ji autorovi.
Article
14
by Zilynskyj, Bohdan, 1954-
Published Mariánská Týnice : Muzeum a galerie severního Plzeňska, 2003.
Annotation: Životopisná studie, s autorovým Úvodem (s. 5) a Doslovem (s. 55) a s kapitolami: Dětství a studia budoucího spisovatele, Ze studenta knězem, Na...
Book
15
In: Národní listy. -- Roč. 21, 1881, č. 289, 20. 11., s. 2
Annotation: ...proslulého též pod básnickým jménem: Hvězdy Jan z, pořádá: Krakovec, spolek akad. záp. Čech ve středu 23. 11. přednášku: Barák Josef...
Article
16
In: Politik. -- Roč. 42, 1903, č. 38, 8. 2., s. 8
Annotation: Profesor H. Trneček skládá operu na libreto profesora: Dolanský Ladislav - Mastičkář, podle historické povídky autora: Marek Jan Jindřich, pseudonym...
Article
17
In: Hlasy ze Siona. -- Roč. 20, 1880, č. 15, 12. 8., s. 119
Annotation: Dr. Šlechta v Sedmihorkách vlastní bibli, latinskou Vulgatu s poznámkami od Martina Luthera. Dostal ji od Jana z Hvězdy. Glosy.
Article
18
In: Sonntagsblätter für heimatliche Interessen. -- Roč. 3, 1844, č. 16, 21. 4., s. 375-376
Annotation: Vocel Jan Erazim: Meč a kalich. Básně. Praha, J. Pospíšil 1843. Vinařický Karel: Varito a lyra. Básně. Praha, 1843. Hvězdy Jan z - Marek Jan...
Article
19
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 35, 29. 8., s. 5
Annotation: Recenze nového vydání Baarovy Paní komisarky, kritika provedených úprav.
Article
20
In: Beseda učitelská. -- Roč. 11, 1879, č. 10, 6. 3., s. 113
Annotation: Zpráva o potřebě znalosti beletristické literatury, aby učitel mohl býti rádcem čtenářům; o vypsání čestných odměn redakcí: Beseda učitelská...
Article