By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 2, s. 24-26
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 3, 1992, č. 5/6, s. 97-98
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 41, 15.-21. 10., s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 82, 6. 4., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
5
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 451-452
Annotation: Glosy k literárněvědné metodě M. J.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 4, 23. 1., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 14, 3. 9., s. 17
Annotation: Medailon (a fotografie) M. Jankoviče k osmdesátinám.
Article
9
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 25. 6. s. 155-162
Annotation: První část vzpomínek M. Jankoviče; připojena ediční poznámka, v níž je mj. upozorněno, že první část vzpomínek bude uveřejněna v časopise...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 379
Annotation: Úvodní komentář k souboru textů publikovaných ve vzpomínce na nedávno zesnulého M. Jankoviče (s. 380-414).
Article
11
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 76, 30. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 19, 10. 5., s. 31
Annotation: Recenze s mezititulky Spontánnost tvůrčího aktu, Co skrývá strukturalistický klobouk.
Article
13
14
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 28, 1991, č. 3, s. 190-191
Annotation: Zpráva o přednáškové činnosti společnosti působící od poloviny roku 1990 v novém složení (předseda Jankovič Milan).
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 1, s. 98-100
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Co zbylo z recenzenta. -- ISBN 80-902024-2-X. -- S. 223-225
Annotation: Recenze; přetištěno z: Proglas 3, 1992, č. 5/6, s. 97-98.
Book Chapter
17
In: Týnecké listy. -- Roč. 29, 2019, č. 2, únor, s. 34
Annotation: Nekrolog M. Jankoviče.
Article
18
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 1, 14. 1., s. 64-65
Annotation: Vzpomínka na setkání s Milanem Jankovičem.
Article
19
20