By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


10
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 38, 14. 2., s. 18
Annotation: Zpráva o úmrtí L. J. 11. 2. 1996 ve věku nedožitých 80 let.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 38, 14. 2., s. 11
Annotation: Zpráva o úmrtí 11. 2. ve věku nedožitých 80 let.
Article
16
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 12, 1996, č. 59, duben, s. 100-103
Annotation: Nekrolog (zemř. 11. 2. 1996); připojeny dvě historické stati L. J. Lidová strana (s. 104-108), Dva omyly a jedna jistota (s. 109-110).
Article
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [6], 1995, č. 4 (26), s. 53-54
Annotation: Medailon (nar. 29. 5. 1916, Skuteč); k otištěnému výboru z Jehličkovy publicistiky (Řád, 1936; Obnova, 1938; Národní obnova, 1938-39) a z rukopisu...
Article
18
In: Český týdeník. -- ISSN 1211-0302. -- Roč. 2, 1996, č. 123, 8.-11. 3., s. 17
Annotation: Medailon; (1916 Skuteč-1996).
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 5, květen, s. 249-259
Annotation: Studie.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 1, září 2009, s. 35-41
Annotation: Nekomentovaný soubor dopisů vězněného spisovatele dceři Evě z let 1956-1959.
Article