By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 18. 10., s. 9
Annotation: Medailon dramatičky oceněné Nobelovou cenou.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 246, 21. 10., s. 17 a 20
Annotation: Rozhovor s úvodní bio-bibliografickou poznámkou.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 30, 26. 7., s. 10
Annotation: O české recepci her E. Jelinekové.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 235, 8. 10., s. 8
Annotation: Komentář k udělení ceny dramatičce E. Jelinek.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 19, 17. 11., s. 10
Annotation: O nesouhlasu člena Švédské akademie K. Ahnlunda s udělením ceny E. Jelinekové a jeho stížnostech na poměry v Akademii.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 20, 30. 11., s. 3
Annotation: Komentář k udělení Nobelovy ceny za literaturu E. Jelinekové.
Article
7
In: Die Verwandlung. -- ISBN 80-85844-85-0. -- R. 2004, s. 35-37
Annotation: K udělení ceny; s redakčním článkem Cena Franze Kafky 2004 (s. 33-34) a s textem E. Jelinekové.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 255, 2. 11., s. C7
Annotation: O vyhlášení Ceny Franze Kafky pro rok 2004 - její držitelkou se stala E. Jelineková.
Article
9
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 22, 15. 11., s. 5
Annotation: Referát o vyhlášení nositele ceny za rok 2004; v Brožíkově síni Staroměstské radnice ji 1. listopadu za nepřítomnou E. Jelinek převzal rakouský...
Article
10
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 4-9
Annotation: Předneseno herečkou Libgart Schwarzovou 1. 11. 2004 v Brožíkově sále Staroměstské radnice při udělení (4.) mezinárodní literární Ceny Franze...
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 115, 18. 5., s. 14
Annotation: Zpráva.
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 25, 2014, č. 2, [září], s. 157-167
Annotation: O autorčině práci na překladech dramat Elfriede Jelinekové.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 65, 18. 3., s. 11
Annotation: O kontaktu E. Jelinekové se souborem divadla v Uherském Hradišti u příležitosti příprav inscenace její hry Bambiland.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 43, 20. 2., příl. Víkend, s. 37-40
Annotation: Rozhovor s laureátkou Nobelovy ceny za literaturu E. Jelinekovou; mj. o českém původu jejího otce. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku...
Article
16
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 9, s. 4
Annotation: Bio-bibliografické poznámky o překladatelce V. K. a autorce otištěného eseje E. Jelinekové (Chtěla bych být povrchní, s. 2-4), který pojednává...
Article
17
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 1, 2007, č. 3, s. 137-143
Annotation: O překládání hry E. Jelinekové.
Article
18
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 151-161
Annotation: Studie je věnována konstrukci časoprostoru v díle E. Jelinek "Er nicht als er" (1998) jakožto zástupci postdramatického divadelního textu.
Book Chapter
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 6, 9. 6., s. 30-31
Annotation: Glosa.
Article
20
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 139-150
Annotation: Studie sleduje funkce dramatického textu v současném postdramatickém divadle, převážně na příkladu her E. Jelinek.
Book Chapter