By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 23, 1990, č. 2, duben, s. 60-63
Annotation: Příspěvek v rubrice; výčet nejmilejších knih.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 733-738
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 13, 2009, č. 3, s. 84-86
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 46, 14. 11., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
6
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 394-395
Česká literatura v síti [online]. -- 24. 8. 2020
Annotation: Nekrolog; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 402.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 41, 22. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 13. 8. 2010
Annotation: Anotace.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 2, duben, s. 252-255
Annotation: Recenze.
Article
10
11
12
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 20, 2010, č. 42, s. 221-226
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 14, 2010, č. 2, s. 80-82
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 15, 2011, č. 1, s. 76-77
Annotation: Příspěvek k diskusi o versologické metodologii reagující na článek P. Jiráčka v Aluzi č. 3/2010; též ke kritickým článkům P. Plecháče...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 2, 20. 1., s. 22
Annotation: Recenze knihy, která je založena na zkoumání veršů O. Březiny a B. Reynka.
Article
16
In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. -- ISSN 0084-0041. -- Band 54, 2008, s. 259-262
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 15, 2011, č. 1, s. 73-75
Annotation: Pokračování polemiky o versologické metodologii. Autoři odpovídají na článek P. Jiráčka v Aluzi č. 3/2010 reagující na jejich kritické připomínky...
Article
18
by Kulka, Jiří, 1950-
Published Brno ; Praha : Janáčkova akademie múzických umění ve Státním pedagogickém nakladatelství, 1986.
Annotation: S úvodem (s. 5), teoretickou částí (s. 7-44) a mj. s oddílem - Příklad komplexní analýzy literárního díla - Jiráček Pavel, analýza básně:...
Book
19
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 12, 2008, č. 2, s. 102-103
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 10. 12., s. 173-177
Annotation: Recenze.
Article