By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Čert má kopyto [samizdat]. -- S. 52-54
Annotation: Pohádka; s datací 11. 9. 1982.
Book Chapter
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 18, 2007, č. 47, 19.-25. 11., s. 55
Annotation: Medailon začínající prozaičky.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 8. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 21, 12. 10., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- R. 2011, č. 3/4, s. 55-56
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 125, 28. 5., příl. Orientace, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 38, 2021, č. 115, 4. 8., s. 185-188
Annotation: Úryvek z románu; připojen úvodní komentář a bio-bibliografická poznámka (s. 188).
Article
10
11
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 112, 13. 5., s. 9
Annotation: Zpráva.
Article
13
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 2. 3. 2011
Annotation: Ukázka z románu "Vyhnanci" uvozená krátkou anotací.
Article
14
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 5, 10. 5., s. 55-56
Annotation: Recenze.
Article
15
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 262, 9. 11., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 12. 11. 2011
Annotation: Glosa v rubrice Stará veteš o románu F. Jirousové a důležitosti autorčina rodinného zázemí.
Article
16
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 10, 2000, č. 83, 7. 4., s. 32
Annotation: Zpráva o udělených cenách.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 113, 14. 5., s. 20
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 11, 26. 5., s. 3
Annotation: Poznámka.
Article
19
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 169, 21. 7., příl. Salon, č. 729, s. 8
Salon. -- 28. 7. 2011
Annotation: Rozhovor.
Article
20
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 9. 11. 2018
Annotation: Zpráva představuje knihu "Mága"; připojeny úryvky předmluvy a doslovu.
Article