By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 24, 29. 1., s. 24
Annotation: Rozhovor o slovníkovém díle, mj. o vztahu jejich autora k českým strukturalistům; připojena recenze slovníku.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 4, 20. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 6, 14. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
6
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 20, 2017, č. 2, 15. 10., s. 155-157
Annotation: Referát o sympoziu "Perspektivy teatrologie", které probíhalo ve dnech 17. 5. - 19. 5. 2017 v Náprstkově muzeu.
Article
7
Published Praha : Akademie múzických umění v Nakladatelství AMU, 2018.
Annotation: Antologie textů českých i zahraničních spisovatelů reflektujících téma uměleckého přednesu literatury; s předmluvou editorů (s. 9-11), Bibliografií...
Book