By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 5, 1994, č. 4, s. 45-48
Annotation: V rubrice Vztahy.
Article
2
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 5, 1994, č. 4, s. 48
Annotation: Biografická poznámka.
Article
3
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 2, 1994, č. 2, únor, s. 5
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka k otištěnému výboru v pravidelné rubrice Pramen i plamen - Z díla básníků.
Article
4
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 165, 18. 7., s. 4
Annotation: Heslo.
Article
5
In: List pro literaturu. -- Roč. 2, 1991, č. 1, s. 13-15
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 108, 1992, č. 6, s. 107
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi; k otištěné básni Návraty krabů (s. 108-110).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 29, 16. 7., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 36, 10.-16. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 95, 1992, č. 165, 16. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1992, č. 8, s. 42
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka; k jeho textům na s. 42-51.
Article
11
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 38, 1990, č. 2, 6. 2., s. 45
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 5/6, květen/červen, s. 69-70
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 239, 13. 10., s. 5
Annotation: O jeho básnickém díle.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 9. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 83, 11. 6., s. 5
Annotation: Heslo v rubrice Abeceda zapovězených.
Article
16
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 6, červen, s. 142-143
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 29, 18. 10., s. 4-5
Annotation: O jeho dosud vydaných knihách; k udělení Seifertovy ceny 1990.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 42, 17. 10., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 44, 31. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 46, 1990, č. 245, 19. 10., s. 5
Annotation: K 70. narozeninám 21. 10.
Article