By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 12, 2001, č. 3/4 (49/50), s. 248-253
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 49, 2002, č. 5, s. 420-423
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 40, 3. 10., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 34/35, 29. 8., s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 4, prosinec, s. 74-76
Annotation: Recenze sborníku nordistických a teatrologických studií, mj. od Fr. Černého a L. Jungmannové.
Article
6
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2004, č. 12, s. 71-72
Annotation: Komentovaný přehled recenzních ohlasů L. Jungmannové, F. Knoppa a P. Pavlovského (in: Literární noviny, č. 11, 12, 23/2004) a B. Pražana (in:...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 16, 6. 10., s. 16-17
Annotation: Recenze třetího svazku; též o předchozích svazcích kompendia Poetika literárního díla 20. století.
Article